Ketkä ovat perikunnan osakkaita

Perikunnan osakkaita ovat perilliset, eloonjäänyt aviopuoliso sekä testamentinsaaja.

Erilaiset avioehdot ja testamentit voivat tehdä tähän muutoksia ja ne on huomioitava.

Myös riidanalaiset perijät ovat osakkaan asemassa, kunnes heidän oikeutensa perintöön on selvitetty, heidät on myös huomioitava perunkirjoitukseen.

Jaa Facebookissa