Kuka perii

Sen jälkeen kun mahdollisen lesken osuus on rajattu pois kuolinpesästä, on ensisijaisia perijöitä perittävän lapset, he saavat kukin yhtäsuuren osan perinnöstä. Mikäli joku perittävän lapsista on kuollut, perivät hänen lapsensa hänen osuutensa.

Mikäli perittävä on naimisissa, eikä heillä ole lapsia, perii leski hänet yksin. Avopuolisolla ei ole oikeutta perintöön.

Jollei edellä mainittuja perijöitä ole, perivät hänen Isänsä ja Äitinsä omaisuuden puoliksi. Mikäli myös Isä tai Äiti ovat kuolleet, jakavat hänen osuutensa hänen lapsensa, eli perittävän sisaret ja veljet. Jos sisaria, veljiä tai heidän perillisiään ei ole, mutta toinen perittävän vanhemmista elää, perii hän koko omaisuuden.

Perittävän veli- ja sisarpuolet saavat täysisisarien ja -veljien kanssa osansa perinnöstä, joka olisi tullut heidän isälleen tai äidilleen. Veli- ja sisarpuolet voivat saada myös koko perinnön, mikäli perittävän täyssisaria tai -veljiä tai heidän lapsiaan ei ole ja molemmat perittävän vanhemmat ovat kuolleet. Kuolleen sisar- tai veli puolen sijaan tulevat hänen lapsensa.

Mikäli ketään perillisiä ei sijaantulosäännöt huomioon ottaen ole, saavat perittävän isän ja äidin vanhemmat koko perinnön puoleksi kumpainenkin sukuhaara. Mikäli isänisä, isänäiti, äidinisä tai äidinäiti on kuollut, menee hänen lapsilleen se osa perinnöstä, joka hänelle olisi kuulunut. Jos lapsia eli perittävän tätejä tai setiä toisessa sukuhaarassa ole, saa toinen kanta koko periytyvän omaisuuden. Tätien ja setien lapset eli perittävän serkut eivät enää ole oikeutettuja perintöön.

Mikäli näiden sääntöjen mukaan ei perillisiä ole elossa, eikä ole testamenttia, perii valtio koko omaisuuden.

Jaa Facebookissa