Kuka vastaa perikunnan omaisuudesta

Yleensä vainajanleski, vanhempi lapsista tai se joka yhteisesti sovitaan ja joka parhaiten tuntee vainajan asiat ja on helpointa niitä hoitaa, hän on myös kuolinpesän hoitovastuussa.

Myös asuinkumppani, vaikkei olisikaan kuolinpesänosakas, on vastuussa ainakin hallussaan olevasta kuolinpesän omaisuudesta ja voi toimia kuolinpesän hoitajana.

Jos perinnönsaajista ei ole tarkkaa tietoa, tai he asuvat esim. ulkomailla, tulee perinnön ottaa haltuunsa sen, jolla on siihen parhaat mahdollisuudet.

Perinnön haltuunottajan on myös
ilmoitettava kuolemasta muille perillisille.

Jos perillinen on alaikäinen tai muuten vajaavaltainen, eikä hänellä ole edunvalvojaa, tulee tästä tehdä ilmoitus maistraattiin.

Jos asiat eivät omin voimin hoidu, pitää siitä tehdä ilmoitus oikeudelle, joka määrää toimitsijan hoitamaan kuolinpesää.

Jaa Facebookissa