Kuolinpesän konkurssi

Jos kuolinpesän velat ovat suuremmat kuin varat, eikä kukaan halua niitä maksaa, voidaan kuolinpesä hakea konkurssiin.

Kuolinpesän konkurssia voi hakea kuolinpesän osakas, määrätty pesänselvittäjä tai velkoja. Hakemus tehdään vainajan kotipaikan käräjäoikeudelle. Osakkaat eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista, jos luovuttavat kuolinpesän omaisuuden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta konkurssipesälle.

Oikeus määrää pesänselvitysmiehen ja osakkaat
menettävät määräysvaltansa perintöön.

Velkojat voivat tämän jälkeen ryhtyä takaisinsaanti toimenpiteisiin, niin kuin konkursseissa yleisestikin ja kuten lailla on säädetty. Mahdollisesti silloin voidaan perua ennakkoperintöjä tai muita velkojan etua loukkaavia asioita, myös vainajan elinajalta.

Varattoman kuolinpesän konkurssi voidaan myös oikeudessa määrätä raukeamaan tai oikeus voi määrätä konkurssin jatkumaan, konkurssin sijasta julkisselvityksenä konkurssiasiamiehen toimesta.

Osakkaille ei näissäkään tapauksissa jää velkavastuuta.

Jaa Facebookissa