Perikunnan varojen hallinto ja käyttö

Kuolinpesän hallinnosta ja pesänselvityksestä vastaa kuolinpesän osakkaat yhtenäisesti. Usein he valtuuttavat yhden osakkaan tähän tehtävään. Myös perintökaaressa oletetaan kuolinpesän osakkaiden pystyvän tämän asian keskenään hoitamaan.

Jos perikunta ei pysty asioista yksimielisesti sopimaan, pitää kuolinpesälle hakea ulkopuolinen pesänjakaja. Pesänjakajan palkkioista vastaa perikunta.

Kuolinpesän varoista voidaan maksaa hautauskulut ja perunkirjoituskulut, sekä pesänselvityksestä aiheutuneet kustannukset.

Kuolinpesän velat on suoritettava tämän jälkeen ensisijaisesti. Jos kuolinpesän osakkaat toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa tai jakavat omaisuutta, ennen velkojenmaksua, ovat he aina henkilökohtaisesti vastuussa velkojen maksamisesta.

Vainajan puolisolla ja lapsilla on oikeus saada elatustukea kuolinpesältä, myös ennen pesänjakoa, ei kuitenkaan enempää, kuin mitä heidän osuutensa perinnönjaossa tulee olemaan.

Jaa Facebookissa