Perikunnan velat

Kuolinpesän velat ovat perittävän kuoleman jälkeen hautajaisista, perunkirjoituksesta, pesänselvityksestä, pesänhoidosta ja –hallinnosta sekä mahdollisen pesänselvittäjän ja jakajan hakemisesta aiheutuneet kulut. Nämä kulut maksetaan pesän varoista, ennen vainajan varsinaisia velkoja.

Jos kuolinpesän nimissä tehdään muuta velkaa, on siitä kaikki kuolinpesän osakkaat henkilökohtaisesti vastuussa.

Jaa Facebookissa