Perintöriidat

Eniten (suku)riitoja aiheuttaa perinnöt. Sukulaiset saattavat olla katkeria toisilleen koko loppuelämänsä. Perinnönjaossa ei useimmiten erimielisyyksien syynä ole niinkään raha, vaan tunnearvo.

Perinnönjako on vakava asia ihmissuhteissa, sen vain harva ihminen ymmärtää, ennen perinnönjakoa. Siksi olisikin erittäin tärkeää sopia säännöstä ja/tai tavoista joilla ositus tehdään, jotta riidat voitaisiin välttää, sillä tunnelataukset ovat valtavat.

Suuremmat ominaisuuserät kuten kiinteistöt, arvopaperit, ajoneuvot jne. on yleensä helpompi jakaa, siten että jos joku perijöistä haluaa jotakin itselleen, on hänen maksettava siitä sellainen hinta, että muut perijät voivat sen hyväksyä, muuten omaisuus realisoidaan (myydään). Kenenkään siis ei ole pakko hyväksyä toisen ehdottamaa hintaa.

Riita tuleekin yleensä pikkuesineistä joilla on usein suuriakin tunnearvoja. Olisi hyvä sopia etukäteen, että jos kaksi haluaa saman esineen, ratkaisee asian arpa tai vaikkapa ”pitkätikku”. Voidaan myös pitää hinnasta tarjouskilpailu jolloin tämäkin raha liitetään perintöön ja jaetaan muiden varojen yhteydessä osakkaille.

Kannattaa myös sopia, että sellaiset perintölupaukset joista ei ole kirjallisesti sovittu, ei päde perinnönjaossa jos sitä eivät kaikki hyväksy.

On muistettava, että jos vapaaehtoista jakoa ei saada suoritettua, ei määrätty jakajakaan aina onnistu niin että kaikki olisivat tyytyväisiä omaan osuuteensa ja se maksaa paljon.

Silloin kun on kyseessä suuret omaisuudet, kannattaa aina ottaa asiantuntija jakamaan perintöä.

On aina muistettava, että sukulaisten hyvät välit ovat paljon arvokkaammat kuin tämä maallinen mammona.

Jaa Facebookissa