Perintöverolaskuri 2008

Tämä laskin on tehty 1.1.2008 – 31.12.2008 voimassa olleen lain mukaiseksi, lain voimassaolo lasketaan virallisen kuolinajan mukaan.

Mikäli perinnönjättäjä on kuollut ennen 1.1.2008, koskee hänen perintöään vielä vanhempi perintöveroasteikko, jonka verotusarvoa ei laskureillamme voi laskea.

1.1.2009 voimaan astuneen lainsäädännön mukainen laskuri löytyy sivulta Perintoverolaskuri

Perittävän omaisuuden arvo
Veroluokkasi I - A Perinnönjättäjän aviopuoliso.
I - B Perinnönjättäjän suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen tai ottolapsisuhteessa oleva henkilö, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen sekä kihlakumppani.
I - C Perinnönjättäjän alaikäinen lapsi.
II Muut sukulaiset ja vieraat.

Jaa Facebookissa