Perunkirjoitus

Suomen kansalaisen kuoleman jälkeen on suoritettava perunkirjoitus.

Perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja perukirja on toimitettava tästä yhden kuukauden kuluessa verottajalle. Tarvittaessa verottajalta voi anoa perunkirjoitusajan pidentämistä.

Perunkirjoituksen ajan ja paikan ilmoittaa perillisille se henkilö jonka hallussa omaisuus on tai kuolinpesälle mahdollisesti määrätty pesänselvittäjä. Perunkirjoitus on ilmoitettava kaikille pesän osakkaille ja perunkirjoitusta toimittamaan kutsutaan kaksi uskottua miestä. Uskottujen miesten tehtävä on valvoa, että perunkirjaan merkitty omaisuus tulee kuolin hetken mukaisesti arvosteltua.

Parhaiten kuolinpesän tunteva on ilmoitusvelvollinen perunkirjaan merkittävästä kaikesta perittävän omaisuudesta. Usein se on perittävän leski tai vanhempi lapsi.

Jaa Facebookissa